Novinky

Noví dopravci a predajci systému AMSBUS

Zoznam nových predajcov a dopravcov systému AMSBUS v ČR a SR.

e-ticket  AMSBUS

V súčasnosti ponúkajú  predaj elektronických cestovných lístkov takmer všetci českí a niektorí slovenskí dopravci.

Rozdelenie AMSBUS eShopu pre ČR a SR

Od marca 2014 funguje eShop AMSBUS na nových doménách, zvlášť pre Českú a pre Slovenskú republiku.

AMSBUS

AMSBUS je predpredajný, rezervačný a dispečerský systém pre autobusovú dopravu. Jedná sa o dlhodobou praxou preverený systém so širokou sieťou predajných kancelárií  v ČR a SR, ktorého prostredníctvom je ponúkané veľké množstvo vnútroštátnych aj medzinárodných liniek.

Nová generácia rezervačného a predajného systému AMSBUS 4, vrátane elektronického cestovného lístka bola do ostrej prevádzky nasadená 1. mája 2011. Aplikácia umožňuje preklik z vyhľadávačov cestovných poriadkov (www.jizdnirady.cz a www.cp.sk) priamo do elektronického predajného systému. Rovnako ostala zachovaná customizácia pre dopravné spoločnosti, t. j. predaj z vlastnej webovej stránky dopravcu.

Dopravcovia majú k dispozícii intuitívny dispečerský program s novými funkciami.  Veľkou výhodou je aj automatický prenos cestovných poriadkov z informačných systémov IDOS (www.jizdnirady.cz) a Cestovné poriadky (www.cp.sk), čo významne znižuje pracnosť pri zadávanú údajov. Pro užívateľov predajného systému ponúka jednoduchšiu obsluhu,ako novinka je zavedená funkcia vedúceho kancelárie, ktorý povoľuje predaje ve svojich kanceláriách a má prehľad o všetkých transakciách u svojich pokladníkov.

Ponúkané spoje

Systém v súčasnej dobe ponúka dopravné výkony viac ako 250 autobusových dopravcov z Českej aj Slovenskej republiky, cestující si môže vybrať z viac ako 3000 spojov vnútroštátnych aj medzinárodných do celej Evropy. Ročne uspokojí viac, ako 2 milióny zákazníkov. Počet všetkých účastníkov tohoto systému neustále rastie.

E-shop, rezervácia cez Internet

Umožňuje cestujúcim rezervovať cestovné lístky v ponúkaných spojoch cez Internet (https://amsbus.sk) vrátane možnosti ich doporučenia poštou. Po novom dopravcovi umožňuje rezerváciu sedadiel podľa dohodnutých parametrov s vyznačením na plániku obsadenosti a doplatením cestovného  v autobuse.

E-ticket, on-line predaj cestovných lístkov

Umožňuje cestujúcemu vyhľadať spojenie a zakúpiť si cestový lístok on-line.

Jedna zmluva a zjednodušenie finančných tokov

Zmluvný vzťah má účastník (dopravca alebo predajca) iba s prevádzkovateľom systému, ktorý zodpovedá ako za všetky finančné operácie, tak aj za aktualizáciu všetkých potrebných údajov.

Garancia financií, štatistické prehľady

Prevádzkovateľ garantuje správnosť a včasnosť všetkých finančních tokov mezi dopravcami a predajcami s pravidelným týždenným vyúčtovaním a odosielaním tržieb vrátane podrobných štatistických zostáv a údajov o aktivite cez webové rozhranie vždy len oprávneným užívateľom systému.

Komplexný servis

Špecialisti spoločnosti poskytujú všetkým užívateľom komplexny servis so službou hot-line denne od 6:00 do 20:00. Zaisťujú inštalácie a pripojenie pracoviska, školenie užívateľov a dodávky zariadení.

Aktualizácia údajov

Dopravné spoločnosti predávají prevádzkovateľovi iba aktuálne cenníky a cestovné poriadky, samozrejmosťou je operatívne zaradenie medzinárodných aj vnútroštátnych autobusových spojov. Prostrednictvom programu dispečerského riadenia  si môže dopravca vybrané údaje svojich spojov aktualizovat on-line.

Dostupnosť služieb

V predajnej sieti je zapojené viac, ako 290 kancelárií vo všetkých väčších a turisticky významnejších centrách na území SR a ČR. Umožňuje ľahkú dostupnosť pre cestujúcich, nákup celého sortimentu priamych cestovných lístkov, nadväzujúcich spojov aj spiatočných cestovných lístkov.

Dispečerské řiadenie

Dispečerské riadenie s okamžitým prehľadom o obsadenosti spojov a ďalšími funkciami prostredníctvom Internetu, alebo služby wap umožňuje dopravcom operatívne nasadzovanie posilových vozov, prehľad o ekonomike prevádzkovaných spojov, blokovanie a uvolňovanie sedadiel a ďalšie funkcie.

30 rokov skúseností

AMS (teraz AMSBUS) bol zprevádzkovaný ako vôbec prvý počítačový on-line systém v strednej a východnej Európe. V súčasnosti využíva nejnovšie poznatky ako v oblasti komunikačných technológií, tak v oblasti databázových a operačných systémov. AMSBUS je koncipovaný ako otvorený systém, který ponúka širokú paletu možností s individuálnym prístupom ke každému zákazníkovi.