svt

Vyvíjame IT riešenia
Pre autobusovú dopravu

SVT Slovakia spol. s.r.o

AMSBUS je predpredajný, rezervačný a dispečerský systém pre autobusovú dopravu. Jedná sa o dlhodobou praxou preverený systém so širokou sieťou predajných kancelárií  v ČR a SR, ktorého prostredníctvom je ponúkané veľké množstvo vnútroštátnych aj medzinárodných liniek.

AMSBUS v súčasnosti umožňuje zakúpenie vnútroštátneho aj medzinárodného cestovného lístku prakticky na všetky spoje autobusovej dopravy do celej Európy. Zahŕňa takmer 180 dopravcov a viac, ako  290 predpredajných kancelárií v Čechách, na Slovensku, v Bulharsku a Nemecku. Okrem priameho zakúpenia cestovných lístkov je možná  aj rezervácia cestovných lístkov prostredníctvom  Internetu. Od jari 2007 si môžete zakúpiť cestovné lístky aj cez on-line predajný systém

Vhodné spojenie môžete nájsť tu.

AMSBUS je otvorený systém pre dopravcov ČR, SR aj iných štátov, ktorí prevádzkujú pravidelnú osobnú dopravu. Dopravca  poskytuje prevádzkovateľovi prevádzkové podklady – cestovné poriadky, cenníky, prepravné poriadky, podmienky vrátenia, zľavy, čísla nástupišť a pod. Zmluvný vzťah dopravcu je iba s prevádzkovateľom, ktorý zabezpečuje vyúčtovanie podľa požiadaviek dopravcu (týždenné, dvojtýždenné, mesačné) vrátane odosielania tržieb na účet dopravcu. Dopravca má k dispozícii podrobné štatistické zostavy.

Všetky štatistické zostavy sú prístupné po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.

K dispoziícii sú zostavy v tomto členení:

Podľa kódu dopravcu:

 1. mesačné rozúčtovanie tržieb podľa liniek a spojov na dni jazdy
 2. dekádne rozúčtovanie tržieb podľa liniek a spojov na dni jazdy
 3. štatistika opravných dokladov
 4. mesačný výpis elektronických cestovných lístkov vo formáte XML
 5. dekádny výpis elektronických cestovných lístkov vo formáte XML

Podľa IČO dopravcu:

 1. mesačný prehľad dopravných výkonov a predajov
 2. dekádny prehľad dopravných výkonov a predajov
 3. súbory transakcí  vo formáte XML
 4. súbory faktúr vo formáte PDFubory faktur ve formátu PDF

Zapojením do systému AMSBUS získa predajca možnosť predávať viac, ako 3000 pravidelných autobusových spojov všetkých významných autobusových dopravcov do štátov celej Európy Zmluvný vzťah je iba s prevádzkovateľom systému, ktorý taktiež zaisťuje týždenné vyúčtovanie a odosielanie tržieb dopravcom. Samozrejmosťou sú podrobné štatistické zostavy.

Prevádzkovateľ poskytuje predajcom všetku podporu, od doporučenia vhodnej techniky a zaistenia inštalácie programu, cez uživateľské zaškolenie až po službu hot-line po celú dobu prevádzky systému pre prípadné okamžité konzultácie.

Predpoklady nutné pre vstup do systému AMSBUS pre predajcov :

 • uzavrieť mandátnu zmluvu o dodávke služieb pri predpredaji cestovných lístkov AMSBUS s týmito možnosťami:
  • komerčná zmluva s dohodnutým mesačným paušálom a poplatkom za inštaláciu pracoviska a užívateľské vyškolenie, predajca v tomto prípade dostává dohodnutú províziu
  • nekomerčná zmlouva s nulovou výškou provízie a s nulovými vstupnými a mesačnými poplatkami (vhodné pre knihovne, informačné strediská)
 • technickými predpokladmi sú PC s pripojením na internet a schválená tlačiareň pre tlač formulárov cestovných lístkov
 • nový predajca po absolvování užívateľského školenia dostane užívateľské meno a heslo pre prístup k predajnému programu, na portál AMSBUS a ku štatistickým zostavám na internete
 • je nutné objednať formuláre cestovných lístkov, opravných dokladov a plánikov obsadenosti autobusov

V dnešnej dobe existujú dopravné spoločnosti, ktoré ako médium pre zaistenie funkčnosti časových kupónov alebo bezhotovostných platieb cestovného využívajú bezkontaktné čipové karty. V prípade časového kupónu slúží čipová karta ako nosič informácie o platnosti kupónu, ktorý môže byť časový (mesačný, štvrťročný a pod.), alebo zónový (v ktorej časti územia platia). V prípade bezhotovostných platieb slúžia tieto karty ako „elektronické peňaženky“, t. j. zákazník u dopravnej spoločnosti zloží finančný obnos, ktorý mu bude  „nabitý“ do tejto „elektronickej peňaženky“ a on potom môže v autobuse platiť touto kartou namiesto hotovosťou.

Problém nastává, pokiaľ chce cestující, ktorý vlastní čipovú kartu, použiť  túto kartu u iného dopravcu ako u toho, ktorý mu kartu vydal (samozrejme tento dopravca musí vlastniť technické vybavenie, které dokáže s touto kartou pracovať). Problém spočívá v tom, že jeden dopravca dostal peniaze a druhý vykonal službu a je nutné se vzájomne finančne vyrovnať.

Práve tento problém rieši clearingové centrum CARDS EXCHANGE, ktoré umožní dopravcom používať čipové karty vydané inými dopravcamii, pretože spočítá, koľko ktorý dopravca prepravil cestujúcich na karty iných dopravcov a koľko teda má od ostatných dopravcov obdržať financií za prevedené služby, poprípade koľko cestujúcich s jeho kartami prepravili iní dopravci a koľko teda má zaplatiť im. V konečnej podobe môže teda cestujúci vlastniaci čipovú kartu použíť túto kartu u všetkých dopravcov zapojených do clearingového systému. Globálny zoznam zakázaných kariet a globálny zoznam zariadení sú k dispozícii okamžite po ich prijatí.

 • nástroj, ako určiť koľko peňazí si majú subjekty poslať, aby dostali peniaze za výkony, ktoré odjazdili na karty, ktoré nedobíjali a opačne
 • nástroj pre definovanie globálneho zoznamu zakázaných kariet
 • nástroj pre definovanie globálneho zoznamu povolených zariadení
 • strážca, ktorý kontroluje, či nad kartami neprebiehajú operácie (dobíjanie, nabíjanie), o ktorých systém nevie a sú teda zakázané
 • stráži, či subjekt predkladá pre spracovanie skutočne všetky údaje
 • spracovávateľ podkladov pre štátne úrady napr. pre priznanie dotácií subjektom (dopravcom) v ČR
 • nástroj na zdielanie informácií o registrácii kariet a ich užívateľov (t.j. registračné údaje od jedného subjektu se nedostanú k druhému)
 • poisťovňa, subjekt vydávajúcí karty kryje všetky transakcie s kartami prevedené, napriek tomu, že došlo k prelomeniu ochrany a tieto transakcie nie sú kryté vybranými peniazmi od zákazníka
 • systém on-line spracovania, t.j. spracovanie prebieha dávkovo, iba niektoré zmeny prebiehajú on-line

Clearingové centrum rieši problémy spojené s používaním čipových kariet u iných subjektov (dopravcov) ako u emitenta kariet. Clearingové centrum zbiera transakcie použití kariet a následne určí, koľko ktorý dopravca prepravil cestujúcich na karty iných dopravcov a koľko teda má od ostatných dopravcov obdržať financií za prevedenú službu, poprípade koľko cestujúcích s jeho kartami prepravili iní dopravci a koľko má zaplatiť im. 

BUSportál.sk – všetko o autobusovej doprave. BUSportál poskytuje informácie cestujúcim, dopravcom a všetkým, koho zaujíma „autobus“ ako téma. Okrem širokého spektra pravidelných rubrík obsahuje množstvo užitočných odkazov. Od roku 2000 do 2003 bol český BUSportál pevádzkovaný v spolupráci s ČESMAD BOHEMIA a od roku 2003 ho vedie samostatná redakcia v ČSAD SVT Praha, s.r.o.  

Slovenská verzia Busportálu vznikla koncom roku 2005. BUSportál je zaujímavý aj  z hľadiska využitia ako reklamného média, vďaka špecializácii jeho čitateľov je možné  jeho využitie pri cielenej reklamnej kampani

CP – prevádzka a podpora predaja cestovných lístkov na eShopu multimodálneho plánovača ciest IDOS.cz v desktopové verziu, v mobilnej verzii a v aplikáciách. Jeden vyhľadávač, jedna registrácia, nepreberné možnosti nákupu cestovných lístkov. To je multimodálny plánovač ciest IDOS.

Objednávka formulárov a opravných dokladov AMS

SVT SLOVAKIA